Vanemaealised ühiskonnas on võrdsed kodanikud

Võluvõru- Võrumaa Rahvaülikool ja Põlvamaa Rahvaülikooli koostööprojekt

„Vanemaealised ühiskonnas on võrdsed kodanikud“

Nr E22-22.02-01-04-03

 01.10.2022- 31.03.2024

Projekti „Vanemaealised ühiskonnas kui võrdsed kodanikud“ on sihtrühmadeks 50+ aastased Põlva- ja Võrumaa elanikud ning inimesed, kes soovivad panustada vanemaealiste heaolu ja ühiskonnas aktiivsena püsimise hoidmisse. Mõlemale sihtrühmale on kokku pandud toetavad koolitusprogrammid, mis aitavad neil orienteeruda ja leida/pakkuda lahendusi meie vananevas ühiskonnas hakkama saamiseks.

  • Kodanikuhariduse programm

Sihtrühm: 50+ aastased Põlvamaa ja Võrumaa elanikud. Vanemaealistele (50+) suunatud programm hõlmab teemasid, mis toetavad edukalt vananemist, edasi liikumist ning aktiivseks ühiskonna liikmeks jäämist, aitavad tõsta teadlikkust kodanikuna kogukonnas tegutsemisel.

  • Mentorite koolitusprogramm

Mentorite koolitusprogramm hõlmab teemasid juhendaja ja toetaja  nurga alt, et kujundada oskusi edasi toimetada iseseisvalt ja alustada oma võrgustiku loomist, sest vajadus vanemaealiste probleemistiku ja temaatika osas  on järjest kasvav.

KAVA- PÕLVA GRUPP MÄRTS- APRILL 2023        

AEGKELLAAEGTEEMAAK/HKOOLITAJA
13.03.239.00- 15.00Kodanikuteadlikkus- kuidas olla kaasatud, koostöö ja võimalused. Projektid.    7H. Kivi
14.03.239.00- 14.15Sotsiaalne seadusandlus. Huvikaitse.6G. Karilaid- Vidder
  20.03.23  9.00-14.15Ühiskonna vananemine, vanemaealine kui võrdne ja vajalik kogukonnas. Muutused (füüsilised, psüühilised, sotsiaalsed, vaimsed võimed). Liikumine, sundasendid.  6A. Kreek
T. Paes
21.03.239.00- 14.15Raha- ja majandamisteadlik vanemaealine kodanik.    6A. Rau
24.03.23 9.00-14.15Toimetulek kriisidega, tasakaalu säilitamine.    6A. Jakobson
27.03.23 9.00- 14.15Teadlik vanemaealine- energeetiline tasakaal, ealised muutused ajus, koordinatsioon.    6E. Vosman
O. Raie
  28.03.23  9.00- 15.00Muutused (füüsilised, psüühilised, sotsiaalsed, vaimsed võimed). Emotsionaalne ja vaimne tasakaal.      7T. Paes
K. Kivi  
03.04.239.00-14.15Teadlik vanemaealine-tasakaal kohustuste ja õiguste, võimaluste vahel.  6M. Mesak
K. Joakit
04.04.239.00- 14.15Kogemuskohvri loomine- minu oskused, kogemused.    6J. Mõts
H. Kivi
10.04.239.00- 14.15Kogemuskohvri loomine- energia      minus, võimalused. Seadusemuudatused kodanikule 2023.    6H. Vaab
A. Rau
11.04.2310.00-15.00Küberteemad. Digimaailm-ohud ja võimalused.6M. Arrak
17.04.23 9.00-14.15Kodaniku kogemuskohver: Meeleteadlikkus. Ajatelg ja väärtused.6K. Bleive
E. Kerge
21.04.23 9.00-14.15Kokkuvõtted, kogemuskohvri esitlus. Grupi lõpetamine6T. Paes
H. Kivi
  KOKKU80