Õppimine on värav homsesse

Õppida on tore, õppida on hea!

Täienduskoolitusasutus MTÜ Põlvamaa Rahvaülikool loodi 01. juulil 2019.a, eesmärgiga pakkuda igas vanuses inimestele vabahariduslikke, tööalaseid ja projektipõhiseid koolitusi ning tegevusi, et toetada üksikisikute elukestvat õpet, ettevõtete ja organisatsioonide ning kogukonna arengut.

Algavad koolitused

Põlvamaa Rahvaülikool alustab ka oma uut õppeaastat.

Arvutikasutuse baaskoolitus 

Osalemine on tasuta. Koolitus toimub ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ toel. Sihtgrupiks on täiskasvanud (vanuses 18-74 a), kes on arvuti- ja interneti mittekasutajad või vähese kasutuskogemusega ja kes ei õpi tasemeõppes. Kursuse teemad

 • Sissejuhatus arvutikasutamise töövõtetesse ja Interneti kasutamisse. Arvuti riistvara, tarkvara ja töökeskkonna tutvustus. Failihaldus ja erinevad failioperatsioonid.
 • Interneti kasutamine enesetäienduseks, info otsimiseks, ning riigi ja KOV veebilehtedel olevate võimaluste kasutamiseks (e-teenused). Sotsiaalvõrgustikud. Küberturvalisus.
 • Tekstidokumentide koostamine. Lihtsamate tekstidokumentide koostamine, redigeerimine ja salvestamine. Printimine.
 • Tabelite koostamine. Lihtsamate tabelite koostamine, vormindamine ja salvestamine. Lihtsad valemid. Printimine.
 • E-post. Isikliku e-posti loomine. Kirja kirjutamine, lugemine, vastamine jne. Manuse lisamine, avamine ja arvutisse laadimine. Netikett
 • E-riik ja võimalused. ID-kaarti elektrooniline kasutamine. Autentimine erinevatesse keskkondadesse (riigiportaal, digilugu jne) ja dokumentide allkirjastamine. Mobiil-ID ja Smart-ID tutvustus.
 • E-keskkonnad suhtlemiseks, õppimiseks. Zoom ja/või MS Teams keskkondade kasutamine.
Toimumise aeg ja koht: 9., 10., 19., 20. okt, 1., 2. nov kell 13:30-17:30, Metsa 1, Põlvamaa Rahvaülikool
 
Koolitaja: Veiko Hani. Ta koolitab IKT valdkonnas ja tegeleb ka koolide IT-juhtimise ja haridustehnoloogilise nõustamisega, õppematerjalide digiteerimisega. Tal on täiskasvanute koolitaja kutse (tase 6). Veiko on valitud Tartumaa aasta koolitajaks 2021.
 
Korraldaja on Tartu Rahvaülikool.   Lähem info ja registreerumine    https://rahvaylikool.ee/koolitused/10000/kursus-polva/    või telefonil 7361544.
 

Nutiseadme kasutamine algajale

Osalemine on tasuta. Koolitus toimub ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ toel. Sihtgrupiks on täiskasvanud (vanuses 18-74 a), kes on arvuti- ja interneti mittekasutajad või vähese kasutuskogemusega ja kes ei õpi tasemeõppes. Koolitusele tuleb kaasa võtta nutitelefon.   Koolituse teemad:

 • Nutiseadme seadistamine. Varundamine, mälu puhastamine, tarkvara uuendused. Ühendused (WIFI, Bluetooth, andmeside). Turvalisus.
 • Funktsioonid nutiseadmes. Kontaktid, sõnumid, helistamine, kalender, kalkulaator jne.
 • Rakendused. Rakenduste otsimine, installimine, kasutamine ja desinstallimine.
 • Internet, e-post. E-posti kasutamine, Internetist info leidmine, ajaloo puhastamine.
 • Pildistamine ja piltide varundamine. Photos. ICloud.
 • Mobiil-ID ja/või Smart-ID kasutamine. E-teenused – Smart-ID ja Mobiil-ID, tutvustus, kasutusvõimalused – nt   eesti.ee, e-raamatukogu, digilugu. Internetipank.
Toimumise aeg ja koht: 9., 10., 19., 20. okt, 1.nov kell 18:00-20:40, Metsa 1, Põlvamaa Rahvaülikool
 
Koolitaja: Veiko Hani. Ta koolitab IKT valdkonnas ja tegeleb ka koolide IT-juhtimise ja haridustehnoloogilise nõustamisega, õppematerjalide digiteerimisega. Tal on täiskasvanute koolitaja kutse (tase 6). Veiko on valitud Tartumaa aasta koolitajaks 2021.
 
Korraldaja on Tartu Rahvaülikool.   Lähem info ja registreerumine    https://rahvaylikool.ee/koolitused/10002/kursus-polva/    või telefonil 7361544.

Jälgi reklaami ka meie FB lehel ja oled oodatud osalema!

 Jälgi reklaami ja oled oodatud osalema!

Meie
missioon

Heatasemeliste, mitmekesiste ja vajadustele vastavate õppimisvõimaluste loomine, et kujundada avatud ja aktiivset suhtumist õppimisse, uute teadmiste ja oskuste elukestvaks omandamiseks. 

Meie
väärtused

Avatus
Kvaliteet
Õppijakesksus
Koostöö

Põlvamaa Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kuulume  Eesti Rahvaülikoolide Liitu.

Mis on üks õige rahvaülikool?