Õppimine on värav homsesse

pexels-pixabay-356372
Seda, mida peame õppima tegema, peame õppima tegemise käigus!

Aristoteles

Täienduskoolitusasutus MTÜ Põlvamaa Rahvaülikool loodi 01. juulil 2019, eesmärgiga pakkuda igas vanuses inimestele vabahariduslikke, tööalaseid ja projektipõhiseid koolitusi ning tegevusi, et toetada üksikisikute elukestvat õpet, ettevõtete ja organisatsioonide ning kogukonna arengut.

Meie
missioon

Heatasemeliste, mitmekesiste ja vajadustele vastavate õppimisvõimaluste loomine, et kujundada avatud ja aktiivset suhtumist õppimisse, uute teadmiste ja oskuste elukestvaks omandamiseks. 

Meie
väärtused

Avatus
Kvaliteet
Õppijakesksus
Koostöö

Põlvamaa Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kuulume  Eesti Rahvaülikoolide Liitu.

Mis on üks õige rahvaülikool?

Scroll to Top