Õppimine on värav homsesse

Õppides lood võimaluse muutusteks, muutud ise ja tuled muutustega paremini toime.

Täienduskoolitusasutus MTÜ Põlvamaa Rahvaülikool loodi 01. juulil 2019.a, eesmärgiga pakkuda igas vanuses inimestele vabahariduslikke, tööalaseid ja projektipõhiseid koolitusi ning tegevusi, et toetada üksikisikute elukestvat õpet, ettevõtete ja organisatsioonide ning Põlvamaa arengut.

 

 

Algavad koolitused

1 .septembriks, tarkusepäevaks,  avaldame ka Põlvamaa Rahvaülikooli 2020/2021 õppeaasta I poolaasta koolituskava.

Meie
missioon

Heatasemeliste, mitmekesiste ja vajadustele vastavate õppimisvõimaluste loomine, et kujundada avatud ja aktiivset suhtumist õppimisse, uute teadmiste ja oskuste elukestvaks omandamiseks. 

Meie
väärtused

Avatus
Kvaliteet
Õppijakesksus
Koostöö

Kuulume  Eesti Rahvaülikoolide Liitu ning Eesti   Vabaharidusliitu.

MEESKOND

Terje Paes

Koolitusjuht
tel. 52 89 151
tercare@gmail.com

Margit Rikka

MTÜ Põlvamaa Rahvaülikool
juhatuse liige

Mis on üks õige rahvaülikool?

Kontakt

MTÜ PÕLVAMAA RAHVAÜLIKOOL
Registrikood 80567399

Tegutseme Põlvas, Tercare Koolituskeskuse ruumides,
Metsa tn 1

Kirjuta meile