Veebiloeng “Istuda või astuda?”

Terje Paes astus rahvaülikoolide päeval (08.10.2020) üles Põlvamaa Rahvaülikooli esinejana. Loengus tulevad käsitlemisele õpimotivatsioon, elukestev õpe, muutustega toimetulek.