ERL PROJEKT KOOLITUSED LAPSEVANEMALE

MTÜ Põlvamaa Rahvaülikool hakkab koostöös Eesti Rahvaülikoolide Liiduga
Põlvamaal ellu viima Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt rahastatud projekti
„Laste ja noorte vaimse tervise ning õppimise toetamine, kriisijärgsel ajal,
lastevanemate teadlikkuse ja kompetentside tõstmise kaudu“.

Sihtgrupp: keerulistes oludes pered (paljulapselised, üksikvanemad, majanduslikes
raskustes olevad pered), kohtade olemasolul ka teised pered, lasteaia- ja
kooliõpetajad. Keerulises olukorras olevatele peredele on koolitused tasuta.

Aeg: 2021 aasta august- detsember. Koolitused toimuvad enamasti
nädalavahetustel või tööpäeva õhtuti, et ka töötavatel inimestel oleks mugav
koolitustel osaleda ning nende kestuseks on 4- 6 tundi.

Teemade lühikirjeldused:

 •  Nooruki õpimotivatsiooni toetamine.
 • Nooruki toetamine meeleolulanguse ja ärevuse korral.
 • Depressioon noorukil/lapsel.
 • Lapse toetamine stressiga toimetulekul.
 • Nooruki toetamine stressiga toimetulekul.
 • Digioskused.
 • Nutiseadmete kasutamise mõju ja mõistlike piiride seadmine.
 • Vanema toimetulek oma emotsioonidega, oma vaimse tervise teadlik
  toetamine.
 • Suhted perekonnas ja nende mõju lapse vaimsele tervisele.

Projekti raames toimuvad ka veebikoolitused.
Täpsem info Terje Paes, E-post: polvamaary@gmail.com; tel. 52 89 151

Koolituste toimumise ajakava ja koolituse toimumise kohad Põlvamaal on
koostamisel ja täiendatakse pidevalt meie kodulehel www.pry.ee ning FB-s Põlvamaa
Rahvaülikool.