Õhtune arvuti algõppe koolitus

Koolituse eesmärk: Kursuse lõpetanu kasutab ja haldab arvuti töökeskkonda, valdab esmaseid digipädevuse võtteid.

Koolituse sihtrühmaks on kõik inimesed, kes tahavad täiendada oma arvutikasutamise oskusi.

Koolituse toimumise koht: Põlvas, Metsa 1, suur saal

Aeg: kokkuleppel

Koolitused viiakse läbi õhtuti, kokku 5- l korral, kell 17.15. – 20.30

Koolituse maht: 26 ak/ tundi, millest auditoorne töö on 20 tundi ja 6 tundi iseseisvat tööd

Koolituse maksumus: 125  € ühe osaleja kohta, soovi korral tasumine arve alusel, Põlvamaa Rahvaülikool on ka Eesti Töötukassa koostööpartner

Grupi suurus kuni 10 osalejat

Võimalus õppeklassi arvuteid kasutada, aga võib ka ise oma arvutiga koolitusele tulla.

Koolituse lühikirjeldus.

Koolituse läbinu saab algteadmisi arvuti riist- ja tarkvarast, failihaldusest ja õpib, kuidas

· koostada ja vormistada dokumente ja tabeleid;

· liikuda Internetis, otsida infot ja kasutada elektronposti;

· kasutada ID-kaarti, e-teenuseid;

· orienteeruda arvutiga seotud põhimõistetes;

· ühendada arvuti külge erinevaid seadmeid;

· organiseerida faile ja kaustasid;

· otsida Internetist informatsiooni ja seda arvutisse salvestada;

· suhelda ja vahetada faile elektronkirja vahendusel;

· kasutada ID-kaardi abil riigi e-teenuseid ja panga iseteenindust;

· koostada uusi tekstidokumente, teksti vormistada ja dokumenti erinevatesse  

  failiformaatidesse salvestada;

· kujundada tabeleid ja kasutada peamisi tabelarvutuse funktsioone.

Koolitaja Marko Arrak. Markol on täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2015 aastast. Haridus: Infotehnoloogia eriala, tarkvara suund, Tartu Ülikool, 2011;
Tarkvaratehnika eriala, ettevõtte tarkvaratehnika suund, Tartu Ülikool, 2014 MA.
Töökogemus: 2011- 2019 Playtech Estonia OÜ kvaliteeditagamise vanemspetsialist;
2019 – 2021 Uptime OÜ projektijuht-analüütik, 2021-  Tartu Ülikooli Arvutiteaduste Instituut, tarkvara analüütik
Lisaks igapäevatööle on tema erialasteks huvideks küberturvalisus ja internetiturundus.

Lõpetamise tingimused: õppetöös osalemine vähemalt 80% ulatuses ja iseseisvate hindamisülesannete täitmine. Koolituse edukalt läbinud saavad Põlvamaa Rahvaülikooli tunnistuse.

KOOLITUSE KIRJELDUS ÕPPESESSIOONIDE KAUPA

  1. 4 ak tundi Teemad: Kursuse sissejuhatus. Arvutite ajalugu, riistvaraline ehitus ja arvutiriistvara ja tarkvaraga seotud põhimõisted. Arvuti külge seadmete ühendamine, internetiühenduse loomine ja operatsioonisüsteemiga tutvumine, peamiste seadete muutmine ja menüüde loogika mõistmine.

2. 4 ak tundi Teemad: Operatsioonisüsteemi failihalduse põhiteadmiste tundmine ja oskus efektiivselt organiseerida oma faile ning kaustasid. Veebilehitseja kasutamine, seaded ja järjehoidjad, võrguturbe kontseptsioon ja ohtude vältimine internetis, internetiotsing.

3. 4 ak tundi Teemad: E-kirjade saatmine ja vastuvõtmine, e-kirjade seaded. Pilveteenused ja dokumentide ühiskasutamine pilvekeskkonnas. Dokumentide salvestamine erinevatesse formaatidesse ja ülevaade failiformaatidest. ID kaardi haldusvahendid, riigi e-teenused (eesti.ee). Arvutisse kaugligipääsu võimaldamine.

4. 4 ak tundi Teemad: Töö tekstidokumentidega, klaviatuuri efektiivne kasutamine ja klahvikombinatsioonid, tekstidokumentide loomine, redigeerimine, levitamine ja ühiskasutamine. Erinevate vormingute rakendamine, tabelite, piltide ja jooniste lisamine dokumentidesse ja dokumendi seadete muutmine. Powerpoint esitluste koostamise alused.

5. 4 ak tundi Teemad: Suhtlusvahendid internetis. Tabelite kujundamine ja tabelarvutuse baasfunktsioonid. Eelnevate teemade kordamine ja kursuse kokkuvõte.