INGLISE KEEL KLIENDITEENINDAJATELE (algtase) Grupp on täitunud!

Koolitus toimub 03.03 – 01.04.2020 T ja K kell 17.00 – 19.30 Tercare Koolituskeskuse suures saalis (Metsa tn 1) TASUTA

Koolitus toimub koostöös Tartu Rahvaülikooliga ESF projekti “Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes” raames

Registreerumisel eelistatakse neid, kes saavad osaleda parimal juhul kõigil koolituskordadel, aga mitte vähem kui 80 % koolitusest, seega vaata palun oma kalender üle ja siis alles registreeru.

Koolituse sihtrühmaks on: kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud; kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud; vähe tasustatud ametikohtadel töötavad inimesed; 20–34-aastased madala haridustasemega hõivatud; 35–64-aastased majanduslikult mitteaktiivsed madala haridustasemega elanikud; madala haridustasemega väikelastevanemad.

Teemad Kliendikontakti loomine, kliendi vajaduste väljaselgitamine, kliendi nõustamine ja kliendikontakti lõpetamine. Viisakusväljendid. Enda ja teiste tutvustamine. Minu töö ja tööülesanded. Kellaaja, kuupäeva, hindade küsimine ning selgitamine. Tööalase telefonivestluse pidamine. Lihtsamate teadete sisu mõistmine. Sõnumite ja numbrite kirjutamine. Instruktsioonide mõistmine ja täitmine. Oma kauba/teenuse tutvustamine, nõuannete andmine. Kaebuste käsitlemine. Tasemele vastav grammatika – läbivalt.

Koolitaja Maris Lepp Maris on lõpetanud 2008. a Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari ja 2010. a täienduskoolitusprogrammi põhikooli inglise keele õpetaja erialal Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas. Oma töös meeldivad talle kõige rohkem suulised ülesanded. Ta on käinud keelepraktikal nii Inglismaal kui ka USAs. Viimasel ajal on ta tegev olnud inglise keele õpetajana üldhariduskoolis.